Tilaajavastuu ja RAKSA ilmoittaminen

Mikä Tilaajavastuu ja keitä se koskee?

Tili-Seno hoitaa ilmoitukset puolestasi

Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä (tuttavallisemmin: Tilaajavastuulaki) velvoittaa työn tilaajan selvittämään useita asioita alihankkijastasi. Laki tuli voimaan jo vuonna 2007 ja se on yllättävän huonosti tunnettu. Lain tehtävänä on torjua harmaata taloutta ja siksi tuleekin tilaajan selvittää aliurakoitsijastaan jo ennen urakan aloittamista useita asioita. AVI ja työsuojeluviranomaiset valvovat lain noudattamista ja lain rikkoneelle tilaajalle tulee 2.000-20.000 euron laiminlyöntimaksu ja korotetun laiminlyöntimaksun määrä on 20.000-65.000 euroa. On siis erittäin tärkeää selvittää kaikki tarvittava sopimuskumppanistasi, ettet joudu turhaan maksumieheksi. Huomaa myös se, että vaikka käyttäisit ulkomaista alihankkijayritystä, on sinulla sama selvitysvelvollisuus myös ulkomaisesta alihankkijasta. Rakentamisalalla on vielä selvitysvelvollisuus on vielä laajempi.

Toimistomme on Tilaajavastuun Luotettava Kumppani -ohjelmassa ja olemme myös Tilaajavastuu partneri. Käänny puoleemme jos tarvitset Tilaajavastuun Valvoja-pakettia. Pystymme tarjoamaan sen erittäin edulliseen hintaan.

Uudet haasteet- Raksa-ilmoittaminen,Valttikortti, työmaailmoitukset, tilaajan selvitysvelvollisuus ja veronumero.fi.

Olemme mukana Tilaajavastuun Partneriohjelmassa ja voimme tehdä puolestasi RAKSA-ilmoittamista, Veronumero.fi -asioita ja tilata puolestasi Valttikortteja. Kauttamme on saatavissa myös erittäin edullisesti Tilaajavastuu.fi:n valvoja-paketti. Kysy lisää jos tilaajavastuuasiat askarruttavat. Meillä on asiantuntija, joka on erityisesti juuri rakentamisen ilmoittamiseen ja Valttikortti-tilauksiin sekä Tilaajavastuu-palvelun käyttämiseen. Voit kääntyä huoletta puoleemme näissä asioissa. Ota yhteyttä!

Tilaajavastuun luotettava kumppani. Tiedä kenen kanssa toimit

Tässä listaa selvitettävistä asioista:

1. Selvitys siitä, onko yritys merkitty ennakkoperintärekisteriin,työnantajarekisteriin, sekä arvonlisäverovelvollistenrekisteriin.
2. Kaupparekisteriote.
3. Selvitys verojen maksusta (verovelkatodistus, joka on puhdas tai verovelasta on tehty maksusuunnitelma)
4. Todistukset työntekijöiden eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva maksusopimus on tehty.
5. Selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista.
6. Selvitys työterveyshuollon järjestämisestä.
7. Todistus lakisääteisen tapaturmavakuutuksen ottamisesta(rakentamistoimintaa koskevat sopimukset).

Tilaajavastuu.fi jakaa opasta, joka kertoo tarkemmin asiasta.

Rakennusliikkeitä koskee useat eri ilmoitusvelvollisuudet, olethan niistä selvillä?

Kun palkkaat uuden rakennustyöntekijän, ensimmäinen tehtäväsi on tarkastaa, että työntekijä on merkitty verottajan veronumerorekisteriin, jonne rakennusalan työntekijät rekisteröidään. Tämän jälkeen selvität onko työntekijästä riittävät tiedot, osoite, henkilötunnus, kansalaisuus, tarvittaessa työlupa jne jne. Tilaajavastuun takia, pitää työntekijää koskevat yhteystiedot ja hänen työskentelypaikkansa ja työskentelyajat pitää vähintään kahden vuoden ajan tallessa eli arkistoi tiedot, niin että ne ovat löytyvissä tarvittaessa. Kun työntekijää koskevat rutiinit on hoidettu, pitää ryhtyä miettimään mahdollisia alihankkijoita ja Tilaajavastuun edellyttämien tietojen keräämistä heistä.

Työmaasta ja alihankkijoista saattaa syntyä vielä lisää ilmoitusvelvollisuuksia. Nämä kaikki ilmoitukset on tehtävä sähköisenä.

Muistathan, että jos toimit työmaalla pääurakoitsijana, on sinun kerättävä kaikista työmaalla työskentelevistä työntekijöistä työntekijätiedot ja ilmoitettava ne kuukausittaisilla rakentajailmoituksilla verottajalle. Tämä tulee monelle pääurakoitsijalle yllätyksenä ja tietoja on monesti vaikea enää saada jälkikäteen. Yhteistyömaasta saatat olla urakkailmoitusvelvollinen ja työntekijöistä työntekijäilmoitusvelvollinen. Työntekijätietojen ilmoittajan velvollisuus on ilmoittaa myös alihankkijansa työntekijätiedot eli kaikki tiedot on pidettävä hyvässä järjestyksessä ja ne on hankittava ajoissa, ettei ilmotushetkellä havaita, että kaikkia tietoja ei ole tai ettei niitä edes pystytä enää saamaan. Tili-Seno hoitaa ilmoitukset puolestasi, jos vain muistat kerätä kaikki tarvittavat tiedot ilmoittamista varten. Kysy meiltä tietojen keruulomaketta.

Yritykset ilmoittavat tiedot Verohallinnolle kuukausittain

Rakennustyötä tilaavien yritysten ja itsenäisten ammatinharjoittajien on ilmoitettava tiedot Verohallinnolle. Tiedot on ilmoitettava joko sopimuskohtaisesti tai työmaakohtaisesti kaikista ostetuista rakennusurakoista, jos tilatun urakkasopimuksen arvo on yli 15 000 euroa (alv 0%).

Rakennustyömaan päätoteuttajan täytyy ilmoittaa joka kuukausi tiedot kaikista yhteisellä työmaalla työskentelevistä henkilöistä, jos yhteisen rakennustyömaan koko rakennushankkeen arvo on yli 15 000 euroa (alv 0%).

Yhteystiedot

Tili-Seno Oy
Leipäläntie 1, 20300 TURKU
Puh. 02 251 5253
tiliseno@tiliseno.fi
www.tiliseno.fi

Sivutoimipiste

Hallimestarinkatu 9, 20780 KAARINA