Työsuojeluvaalien järjestäminen

Työsuojeluvaltuutetun ja varavaltuutettujen valitseminen tuli meillä Tili-Senossa ajankohtaiseksi.

Tässä alla listattuna muutamia kohtia, joita vaaleihin liittyy. Nyt valituksi tulleiden täytyy selvittää, mitä toimenpiteitä tämä jatkossa vaatii heiltä.
Kirjoitellaan niitä sitten tänne, kun hommat ovat selvillä.

Äänestimme siis suljetulla lippuäänestyksellä työsuojeluvaltuutetuksi Hannen ja varavaltuutetuiksi Marikan ja Paulan.

Työsuojeluvaalit on järjestettävä viimeistään kun yrityksellä on kymmenen työntekijää, yrittäjää ei lasketa tähän määrään mukaan.

Pienemmilläkin työpaikoilla vaalit voidaan järjestää, jos työntekijät näin haluavat.

Työsuojeluvaaleja koskevat tietyt säännökset:

  1. Jokaisella työntekijällä on oltava mahdollisuus osallistua vaaliin ehdokkaana sekä asettaa ehdokkaita
  2. Jokaisella on äänioikeus
  3. Vaali ei saa aiheuttaa tarpeetonta haittaa työpaikan toiminnalle
  4. Työnantajan on annettava tila vaalien järjestämiseen sekä annettava lista työntekijöistä
  5. Vaaleista on ilmoitettava 14 vuorokautta ennen vaaleja
  6. Vaaleilla valitaan yksi työsuojeluvaltuutettu ja kaksi varavaltuutettua
  7. Vaali suoritetaan suljettuna lippuäänestyksenä

Feed