Kesä lähestyy ja rakennustyömailla vauhti kiihtyy

Kesä on alkamassa ja rakennustyömaat kuhisevat uutta henkilökuntaa. Muistathan, että alihankkijasi tulee täyttää tilaajavastuulain mukaiset velvoitteensa. Tilaajan vastuulla on selvittää, että alihankkija on hoitanut kaikki velvoitteensa. Helpoiten hoidat asian tilaajavastuu.fi palvelun avulla, mutta jos alihankkijasi ei ole vielä rekisteröitynyt Luotettava Kumppani-ohjelmaan, on asiat hoidettava todistuksilla. Muista myös, että jos toimit paperitodisteiden kanssa, on nämä pyydettävä kolmen kuukauden välein. Tässä luettelo tarvittavista asiakirjoista:

Laki edellyttää tilaajaa pyytämään ja sopimuskumppania toimittamaan tilaajalle enintään kolme (3) kuukautta vanhat tiedot ja selvitykset:

  • Selvitys siitä, onko yritys merkitty ennakkoperintälain (1118/1996) mukaiseen ennakkoperintärekisteriin ja työnantajarekisteriin, sekä arvonlisäverolain (1501/1993) mukaiseen arvonlisäverovelvollisten rekisteriin.
  • Kaupparekisteriote.
  • Selvitys siitä, ettei yrityksellä ole verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain (1346/1999) 20 b §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettua verovelkaa taikka viranomaisen antama selvitys verovelan määrästä.
  • Todistukset työntekijöiden eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutusmaksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkevakuutusmaksuja koskeva maksusopimus on tehty.
  • Selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työehdoista.
  • Selvitys työterveyshuollon järjestämisestä.
  • Rakennusalalla lakisääteisen Tapaturmavakuutuksen järjestämisestä.

Jos käytät useita alihankkijoita on helpointa valvoa alihankkijoiden toiminaa tilaajavastuun valvoja-paketin avulla. Tilitoimistostasi saat paketin edullisemmalla, koska Taloushallintoliitto on tehnyt sopimuksen jäsentoimistojensa sekä Tilaajavastuu.fi -palvelun kanssa, että voimme välittää palveluaa alennettuun hintaan.

Muista myös pitää kirjaa työmailla olijoista ja tehdä riittävät raksa-ilmoitukset. Toimistollamme on raksa-asioiden asiantuntija käytössäsi, ota Eijaan yhteyttä, jos joku asia askarruttaa.

Feed