korona yrittäjän kannalta, tilitoimistosi tukee

YRITYKSEEN VAIKUTTAVIA KORONA-ASIOITA/ hallituksen esitys

Tiedotamme kaiken aikaa uusimmista yrittäjiä koskevista Korona-tilanteen tiedoista Facebook-sivuillamme.

Tietoa on mm. tuista, joita hallitus on esittänyt, lainoista, työntekijöiden palkkaamisesta ja lomauttamisesta jne.


JÄTTIMÄINEN TUKIPAKETTI VALTIOLTA YRITYKSILLE JA LOMAUTETTAVILLE TYÖNTEKIJÖILLE ETTÄ YRITTÄJILLE


YRITTÄJIEN JA FREELANCEREIDEN TYÖTTÖMYYSTURVA
• Nyt päätetty tilapäisluonteisen myynnin heikentymisen takia yrittäjille ja freelancereille työttömyysturvasta väliaikaisesti.
• Ei tarvitse lopettaa yritystä, eikä yritystoimintaa
• Saa soviteltua työttömyyspäivärahaa. Tämän hakeminen selkiytyy, kun käytännöt saadaan sovittua TE-toimistolla (25.3. asia on vielä kesken)
HELPOTUKSIA TYÖEHTOIHIN JA ELÄKEMAKSUIHIN 3 kuukauden ajalle.
• Lomautuksen ja irtisanomisen ennakkoilmoitusaika lyheni 14 päivästä 5 päivään.
• Myös määräaikaisen työsuhteen voi lomauttaa tällä hetkellä.

• Määräaikaisessa työsuhteessa oleva työntekijä saa saman oikeuden
irtisanoa työsuhteensa, kuin toistaiseksi voimassaoleva työntekijäkin.
• Mikäli nyt poikkeusaikana irtisanotaan työntekijä, pitenee työntekijän takaisinottoaika 9 kuukauteen
• Lomautettu tai irtisanottu työntekijä saa työttömyyspäivärahan ilman karenssia
• Työttömyyspäivärahojen maksatusta ja käsittelyä pyritään nopeuttamaan
• Lomautuksen aikana työttömyyspäivärahojen enimmäisaikapäivät eivät kulu
• TYEL-vakuutusmaksuja alennetaan ajalle 1.6.2020-31.12.2020 2,6%
• TYEL-vakuutuksiin on saatavissa 3 kk maksuaikaa
LISÄRAHOITUSTA JA TAKAUSTA

• Business Finland antaa ns. Fast Track-lainoja eli päätökset tehdään
erittäin nopeasti. Näitä lainoja ei myönnetä TMI-yrityksille.
Hakemisportaali avattu. https://www.businessfinland.fi/…/ra…/hairiotilannerahoitus/…
• Pankkeja tuetaan ja Finnvera saa lisärahoitusta niin, että Finnvera voi taata yrityslainoja, jotka otetaan pankeista 80%:sti

• Jos sinulla on lainaa Finnverasta, voit hakea 6 kuukauden
lyhennysvapaata sähköisellä hakemuksella sähköisessä asioinnissamme.
Lyhennysvapaan aikana maksat vain korot ja kulut.
• Finnvera pidentää takauksiaan https://www.finnvera.fi/…/ajankoh…/ajankohtaista-y...


Finnvera ohjeistaa toimimaan seuraavasti:
1. Ota yhteys omaan pankkiisi mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.
2. Finnvera ja pankit joustavat maksujärjestelyissä, ja niistä
kannattaa sopia oman pankin kanssa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.
3. Finnvera mahdollistaa pankin myöntämän käyttöpääoman takauksella.


Feed