korona yrittäjän kannalta, tilitoimistosi tukee

YRITYKSEEN VAIKUTTAVIA KORONA-ASIOITA/ hallituksen esitys

Tiedotamme kaiken aikaa uusimmista yrittäjiä koskevista Korona-tilanteen tiedoista Facebook-sivuillamme.

Tietoa on mm. tuista, joita hallitus on esittänyt, lainoista, työntekijöiden palkkaamisesta ja lomauttamisesta jne.


JÄTTIMÄINEN TUKIPAKETTI VALTIOLTA YRITYKSILLE JA LOMAUTETTAVILLE TYÖNTEKIJÖILLE ETTÄ YRITTÄJILLE


YRITTÄJIEN JA FREELANCEREIDEN TYÖTTÖMYYSTURVA
• Nyt päätetty tilapäisluonteisen myynnin heikentymisen takia yrittäjille ja freelancereille työttömyysturvasta väliaikaisesti.
• Ei tarvitse lopettaa yritystä, eikä yritystoimintaa
• Saa soviteltua työttömyyspäivärahaa. Tämän hakeminen selkiytyy, kun käytännöt saadaan sovittua TE-toimistolla (25.3. asia on vielä kesken)
HELPOTUKSIA TYÖEHTOIHIN JA ELÄKEMAKSUIHIN 3 kuukauden ajalle.
• Lomautuksen ja irtisanomisen ennakkoilmoitusaika lyheni 14 päivästä 5 päivään.
• Myös määräaikaisen työsuhteen voi lomauttaa tällä hetkellä.

• Määräaikaisessa työsuhteessa oleva työntekijä saa saman oikeuden
irtisanoa työsuhteensa, kuin toistaiseksi voimassaoleva työntekijäkin.
• Mikäli nyt poikkeusaikana irtisanotaan työntekijä, pitenee työntekijän takaisinottoaika 9 kuukauteen
• Lomautettu tai irtisanottu työntekijä saa työttömyyspäivärahan ilman karenssia
• Työttömyyspäivärahojen maksatusta ja käsittelyä pyritään nopeuttamaan
• Lomautuksen aikana työttömyyspäivärahojen enimmäisaikapäivät eivät kulu
• TYEL-vakuutusmaksuja alennetaan ajalle 1.6.2020-31.12.2020 2,6%
• TYEL-vakuutuksiin on saatavissa 3 kk maksuaikaa
LISÄRAHOITUSTA JA TAKAUSTA

• Business Finland antaa ns. Fast Track-lainoja eli päätökset tehdään
erittäin nopeasti. Näitä lainoja ei myönnetä TMI-yrityksille.
Hakemisportaali avattu. https://www.businessfinland.fi/…/ra…/hairiotilannerahoitus/…
• Pankkeja tuetaan ja Finnvera saa lisärahoitusta niin, että Finnvera voi taata yrityslainoja, jotka otetaan pankeista 80%:sti

• Jos sinulla on lainaa Finnverasta, voit hakea 6 kuukauden
lyhennysvapaata sähköisellä hakemuksella sähköisessä asioinnissamme.
Lyhennysvapaan aikana maksat vain korot ja kulut.
• Finnvera pidentää takauksiaan https://www.finnvera.fi/…/ajankoh…/ajankohtaista-y...


Finnvera ohjeistaa toimimaan seuraavasti:
1. Ota yhteys omaan pankkiisi mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.
2. Finnvera ja pankit joustavat maksujärjestelyissä, ja niistä
kannattaa sopia oman pankin kanssa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.
3. Finnvera mahdollistaa pankin myöntämän käyttöpääoman takauksella.